test

 • Enfysau a Lliwiau
  Deall Enfysau, pam ein bod fel arfer yn meddwl bod ganddo 7 lliw, a gwneud troellwr lliw.
 • Dysgwch codio lliw RGB
  Defnyddir gwerthoedd lliwiau coch, gwyrdd a glas i godio lliwiau ar gyfrifiadur. Dysgwch sut i greu gwahanol liwiau o werthoedd gwahanol RGB.
 • Gosod yr amgylchedd codio
  Mae'r gweithgaredd hwn yn eich cychwyn gyda Phrosesu. Lawrlwythwch, rhedwch a lluniwch rhai llinellau lliw. Mae'r iaith rhaglennu gyfrifiadurol Prosesu, yn ffordd wych o ddechrau codio. Rydych chi'n cael canlyniad gweledol cyflym o ychydig o linellau o god.
 • Plygu Pelydryn gan ddefnyddio Gwydr Peint
  Ydych chi erioed wedi meddwl sut mae'r golau o bwyntydd Laser yn mynd o'ch bys i ddot ar y wal? Mae'r golau yn anweledig yn tydi? Er na allwch ei weld, nid yw hynny'n golygu nad yw yno...Bydd y gweithgaredd hwn yn rhoi'r cyfle i chi wneud golau laser ‘anweledig’ yn ‘weladwy’, a hefyd yn dangos i chi sut i […]
 • Gwnewch fraslun sydyn cyn i chi godio
  Meddyliwch am eich rhaglen cyn i chi godio. Mae'r gweithgaredd hwn yn mynd drwy'r bum cam o'r Daflen Meddwl Gritigol.

cyCymraeg
en_GBEnglish (UK) cyCymraeg