Categories
Dechreuwr Opteg Prosiect Enfys

Plygu Pelydryn gan ddefnyddio Gwydr Peint

Ydych chi erioed wedi meddwl sut mae'r golau o bwyntydd Laser yn mynd o'ch bys i ddot ar y wal?
Mae'r golau yn anweledig yn tydi? Er na allwch ei weld, nid yw hynny'n golygu nad yw yno...
Bydd y gweithgaredd hwn yn rhoi'r cyfle i chi wneud golau laser ‘anweledig’ yn ‘weladwy’, a hefyd yn dangos i chi sut i blygu’r pelydryn Laser gan ddefnyddio eitemau cartref syml yn unig, yn cynnwys; gwydr peint crwm (neu unrhyw wydr crwm arall), a hylif golchi llestri!

Gweler y fideo isod:


Y Gweithgaredd

Beth fyddwch ei hangen:

  • Pwyntydd Laser (tegan Laser ar gyfer cath, er enghraifft);
  • Gwydr Peint (crwm yn ddelfrydol - mae hyn er mwyn i chi allu plygu'r pelydryn ar gromlin y gwydr);
  • Hylif Golchi Llestri
  • Tröydd (llwy new welltyn).

Beth rydych angen ei wneud:

  1. Llenwch eich gwydr peint i bron i'r brig â dŵr;
  2. Ychwanegwch lwy de o hylif golchi llestri i’r dŵr, a throellwch - mae hyn er mwyn gwneud y dŵr yn ‘gymylog’, ond cymerwch ofal, nid ydych chi eisiau unrhyw swigod!
  3. Er mwyn i chi allu gweld y pelydryn pan fyddwch chi'n ei ddisgleirio i'r dŵr, bydd angen ystafell dywyll iawn arnoch chi, felly diffoddwch y goleuadau, a chaewch eich bleindiau;
  4. Disgleiriwch y pelydryn Laser yn syth i lawr i'r dŵr o ben y gwydr. Os na allwch weld y trawst yna ychwanegwch ychydig yn fwy o hylif golchi llestri;
  5. Nawr, disgleiriwch eich laser tuag at gromlin y gwydr (yn debyg i'r ffigur) - a allwch chi weld pelydryn y laser yn plygu?
  6. (Dewisol) - symudwch bwyntydd y Laser o gwmpas i weld os gallwch newid ongl y plygiad.

Ffaith Ddiddorol...

Oeddech chi'n gwybod bod LASER yn acronym ar gyfer:

Light

Amplification by

Stimulated

Emission of

Radiation


Rhannwch eich ymdrechion gyda mi yn uniongyrchol, neu drwy dudalennau'r Ysgol:

By Daniel Roberts

Rwy'n Ddarlithydd Coleg Cymraeg Cenedlaethol mewn Peirianneg Electronig yn yr Ysgol. Cwblheais fy PhD mewn Ffiseg Laserau yn yr Ysgol yn 2016 yn ymchwilio i Ddyfeisiau Lled-Ddargludyddol ar gyfer Cynhyrchu Ymbelydredd Terahertz (THz).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

cyCymraeg
en_GBEnglish (UK) cyCymraeg