Categories
Dechreuwr Lliwiau Prosiect Enfys

Dysgwch codio lliw RGB

Defnyddir gwerthoedd lliwiau coch, gwyrdd a glas i godio lliwiau ar gyfrifiadur. Dysgwch sut i greu gwahanol liwiau o werthoedd gwahanol RGB.

Sut gallwn ni ddisgrifio lliwiau ar gyfrifiadur?

Rydym angen ffordd i newid y lliwiau a welwn gyda'n llygaid i mewn i rifau y gellir eu storio ar gyfrifiadur. Rydym yn galw hyn yn "codio lliw". Mae gwahanol ffyrdd o godio lliw. Gallwn naill ai gynrychioli lliw mewn gwerthoedd o goch, gwyrdd a glas (a elwir yn lliwiau RGB), neu bellter a deithiwyd ar hyd enfys o liw.

Yn y wers hon byddwn yn edrych ar godio lliwiau RGB. Os ydych yn gwneud unrhyw raglennu cyfrifiadurol neu olygu delweddau, yna mae deall cynrychiolaeth lliw ar gyfrifiadur yn sgìl da i'w gael. Hefyd, mae'n dda i roi i gof gyfuniadau lliw penodol.

Gwerthoedd lliw Glas Gwyrdd Coch

Mae RGB yn cynnwys tri gwerth, tair sianel. Rhoddir gwerth i bob un o'r lliwiau coch, gwyrdd a glas. Meddyliwch amdano fel tair tortsh, wedi eu troi ymlaen ac yn pwyntio tuag at wal wag, mewn ystafell dywyll. Mae un yn goch, un arall yn wyrdd ac mae'r torch olaf yn disgleirio golau glas. Pan fo'r torch coch yn disgleirio, mae'r cyfan sydd i'w weld yn goch. Pan fydd y golau glas ymlaen, a'r lleill i ffwrdd, byddech yn gweld golau glas. Pan fydd y goleuadau coch a gwyrdd ymlaen, fe welwch liw melyn. Ar gyfrifiadur bydden ni'n ysgrifennu'r lliwiau hyn gan dripled tri gwerth. Byddai'r gwerthoedd yn cael eu gosod mewn cromfachau. Er enghraifft, efallai y byddwn yn ysgrifennu mai lliw llwyd yw RGB (25, 25, 25) neu mae'r lliw glas yn RGB (0, 0255).

Tip Defnyddiol Meddyliwch am liwiau RGB o ran golau o dortsh. Y mwyaf disglair yw'r golau sy'n disgleirio o'r torch, yr ysgafnach yw'r lliw.

Mae angen i ni ddeall y gwerth isaf ac uchaf ar gyfer pob sianel.

 • Rydym yn trin y gwerth lleiafswm fel sero,
 • Rydym yn trin y gwerth uchafswm fel 255.

Felly, mae gwerth o 0 yn golygu nad oes golau, ac mae gwerth uchel o 255 yn cynrychioli'r golau uchafswm, ac felly mae'n ddisglair iawn.

Mewn gwirionedd, mae'r gwerth mwyaf yn dibynnu ar y system graffeg. Yn aml, defnyddir gwerth uchafswm o 255, ond gallai fod yn 1, neu hyd yn oed wedi ei hysgrifennu fel canran (0 i 100%). Ond pam defnyddir 255 fel gwerth uchafswm? Wel mae'n dod o sut mae'r gwerthoedd yn cael eu storio. Os ydym yn enwi'r lliwiau mewn ystod rhwng 0 a 255, yna gallwn ei storio mewn un beit. Mae'r beit hwn yn hafal i 8 did. Felly gall pob did naill ai fod yn 0 neu 1. Sero yw 00000000, ac mae 255 yn 11111111.

Gwerthoedd lliw sy'n bwysig i gofio

Meddyliwch am y gwerthoedd fel llithrydd ar dortsh. Gyda'r llithrydd yn y safle isaf, mae llai o olau yn cael ei gynhyrchu gan y torch ac rydym yn cael lliw tywyllach. Pan fydd safle'r torch ar safle 255, mae'n llithro'r holl ffordd i'r brig, ac mae ar y lleoliad disgleiriaf ac felly rydym yn cael lliw ysgafnach. Byddai tripled RGB o (0, 0, 0) yn golygu du, a byddai un o (255,255,255) yn wyn.

Trwy osod pob un o'r lliwiau sylfaenol i 255, a'r gwerthoedd eraill i sero, gallwn ddiffinio coch, gwyrdd, a glas.

(0,0,0)Du
(255,255,255)Gwyn
(255,0,0)Coch
(0,255,0)Gwyrdd
(0,0,255)Glas

I gael gwahanol liwiau o lwyd, rydym yn gwneud pob un o werthoedd R, G a B yr un gwerth. Dyma rai enghreifftiau:

(0,0,0)Du
(50,50,50)Llwyd tywyll
(100,100,100)Llwyd
(175,175,175)Llwyd golau
(200,200,200)Llwyd golau iawn
(255,255,255)Gwyn

Cymysgu lliwiau RGB

Trown ein sylw yn awr at wneud arlliw o liwiau gwahanol, drwy gymysgu gwahanol werthoedd o goch, gwyrdd a glas.

I gymysgu lliwiau mewn graffeg gyfrifiadurol, dechreuwn gyda'r tri lliw elfennol coch, gwyrdd, a glas. Pan fyddwn yn eu rhoi i mewn i ddiagram Venn, gallwn weld sut mae'r lliwiau'n adio gyda'i gilydd.

 • Mae Magenta yn cael ei wneud drwy gymysgu Glas a Coch,
 • Gwyrddlas drwy gymysgu Gwyrdd a Glas,
 • Melyn drwy gymysgu Gwyrdd a Coch,
 • Gwneir Gwyn o gymysgu Gwyrddlas, Melyn a Magenta.

Hefyd, o'r diagram, nodwch pa liw sydd gyferbyn i un arall. Mae hyn yn ein helpu i ddeall cymysgu lliwiau.

 • Mae Melyn gyferbyn â Glas,
 • Mae Gwyrddlas gyferbyn â Choch, ac yn olaf
 • mae Magenta, gyferbyn â gwyrdd.

Gwelwn yr un syniad yn y rhifau: Magenta yw (255, 0, 255), sydd gyferbyn â gwyrdd ac sy'n cael ei gynrychioli gan y dripled (0, 255, 0).

Nawr, gadewch i ni weithio drwy sawl enghraifft, a fydd yn ein helpu i ddeall sut i drin lliwiau RGB.

RGB colour mixing, adding red
Enghraifft 1. Dechrau'n ddu ac ychwanegu coch

Gadewch i ni ddechrau gyda du a'i gwneud yn fwy coch. Pan fyddwn ni'n cynyddu maint y coch yn raddol, y canlyniad yw creu coch tywyll iawn i ddechrau, ac wrth i ni ychwanegu mwy o goch mae'r lliw yn troi'n goch mwy llachar. Yn y ffigur, rydym yn dangos tri llithrydd ar gyfer coch, gwyrdd a glas. Mae'r cylch yn y safle chwith yn cynrychioli gwerth o 0, a'r safle de yw 255.

Colour mixing - adding red and cyan
Enghraifft 2. Ychwanegu gwyrddlas i goch

Yn awr gadewch i ni ychwanegu gwyrddlas i ddu. Gadewch inni hoelio ein sylw ar golofn B. Y tro hwn rydym yn cymysgu niferoedd cyfartal o wyrdd a glas (hy., gwyrddlas) i mewn i'r gymysgedd. Bob tro yr ydym yn codi'r gwerth coch fel o'r blaen yn enghraifft 1. Nawr rydym yn cael cysgodion ysgafnach o goch. Mae'n debyg y byddai pobl yn dweud bod B2 mewn gwirionedd yn ddu, ond mae'n goch tywyll iawn! Mae B7 bellach yn binc, yn hytrach na choch.

RGB colour mixing, adding red, cyan and green.
Enghraifft 3. Gan ddechrau gyda magenta ac ychwanegu gwyrdd

Nawr gadewch i ni wneud yr un peth gyda magenta. Dyma ni'n dechrau gyda magenta, ac yn ei gwneud yn ysgafnach drwy ychwanegu gwyrdd. Efallai ei fod yn teimlo'n wrthredol, ond rydym yn ei wneud yn ysgafnach drwy ychwanegu ei liw gyferbyn. Gwrthwyneb magenta yw gwyrdd; felly rydym yn ychwanegu gwyrdd i wneud magenta'n ysgafnach. Y gwrthwyneb i goch yw gwyrddlas; felly rydym yn ychwanegu gwyrddlas i wneud coch goleuach.

Gweithgaredd

Gan ddefnyddio'r dewisydd lliw isod, neu ewch i unrhyw raglen lluniadu sydd â dewisydd lliw, a rhowch gynnig ar y gweithgareddau canlynol.

 1. Dechreuwch gyda'r llithryddion RGB yn 0, yna cynyddwch y llithrydd ar gyfer y sianel goch, i weld sut mae hyn yn effeithio'n raddol ar goch.
 2. Dewch o hyd i'r prif liwiau eraill: gwyrdd a glas.
 3. Gan ddefnyddio'r llithryddion, crëwch bob un o'r lliwiau eilaidd, gwyrddlas, magenta a melyn.
 4. Dechreuwch gydag un o'r prif liwiau sylfaenol (megis glas), ac ychwanegwch fwy o felyn yn raddol.
 5. Ceisiwch ddod o hyd i wahanol liwiau, fel oren, brown, porffor.
 6. Nawr, i ffwrdd o'r cyfrifiadur, a gyda thaflen o bapur a beiro, o'r cof, ysgrifennwch werthoedd RGB ar gyfer y lliwiau canlynol:
  • Du
  • Gwyrdd
  • Magenta
  • Gwyn
  • Glas
  • Gwyrddlas
  • Melyn
  • Llwyd golau

By Jonathan

Mae Jonathan yn gyson yn dylunio pethau, yn addysgu pobl, ac yn dysgu drwy'r amser. Mae'n athro delweddu yn yr Ysgol Cyfrifiadureg a Pheirianneg Electronig, Prifysgol Bangor, y DU. Mae'n arwain y grwpiau Delweddu, Data, Modelu a Graffeg (VDMG), yn arwain prosiect enfys ac mae'n un o awduron y llyfr Springer "Five Design-sheets ", dull dylunio braslunio.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

cyCymraeg
en_GBEnglish (UK) cyCymraeg