Gweithgareddau

Mae'r gweithgareddau wedi'u graddio'n ddechreuwr, canolradd ac uwch. Edrychwch ar y gwahanol weithgareddau a dysgwch rywbeth am liw a chodio. Os ydych yn newydd i liwiau a chodio, yna dilynwch y gweithgareddau yn y drefn isod.

Dechreuwr

Lliwiau

Double rainbow (Photograph by Prof J.C.Roberts)

Enfysau a Lliwiau
Deall Enfysau, pam ein bod fel arfer yn meddwl bod ganddo 7 lliw, a gwneud troellwr lliw.

Simulated (idealised) additive colour mixing

Dysgwch codio lliw RGB
Defnyddir gwerthoedd lliwiau coch, gwyrdd a glas i godio lliwiau ar gyfrifiadur. Dysgwch sut i greu gwahanol liwiau o werthoedd gwahanol RGB.

Pint glass with red laser.

Plygu Pelydryn gan ddefnyddio Gwydr Peint
Cael hwyl gyda phwyntydd laser.Canolradd

Rhith-wirionedd

VR rainbow

Yn rhan 1, dysgwch sut i ddefnyddio A-ffrâm a WebXR i greu enfys rhith-wirionedd.


Uwch

Codio uwch, CSS a JavaScript

Picture of D3 Data-driven documents

Archwilio rhaglennu JavaScript D3 i Ganu enfys mewn JavaScript D3